Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаПравоохоронна діяльністьНотаріат → 
« Попередня Наступна »
Дзержинський Г.Б., Романовська О. В.. Організація нотаріату в Росії. - М.: "Видавництво ПРІОР", 2001. - 256 с., 2001 - перейти до змісту підручника

Закон Республіки Саха (Якутія), прийнятий постановою Верховної Ради Республіки Саха (Якутія) від 19 травня 1993 року № 1494-XIIПро нотаріат
(Витяги)
РОЗДІЛ I.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ
Глава 1. Загальні положення Стаття 1. Нотаріат в Республіці Саха (Якутія)
Нотаріат в Республіці Саха (Якутія) покликаний забезпечувати відповідно до Конституції Республіки Саха (Якутія) захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб шляхом вчинення нотаріусами передбачених законодавчими актами нотаріальних дій від імені Республіки Саха (Якутія). Нотаріальні дії в Республіці Саха (Якутія) вчиняють відповідно до цього Закону нотаріуси, які працюють в державній нотаріальній конторі або займаються приватною практикою.
Реєстр державних нотаріальних контор і контор нотаріусів, що займаються приватною практикою, веде Міністерство юстиції Республіки Саха (Якутія).
У разі відсутності в населеному пункті нотаріуса, нотаріальні дії вчиняють посадові особи органів представницької чи виконавчої влади, уповноважені на вчинення цих дій.
Стаття 2. Нотаріус в Республіці Саха (Якутія)
Нотаріусом в Республіці Саха (Якутія) може бути громадянин республіки, який має вищу юридичну освіту, склав кваліфікаційний іспит і має ліцензію на право заняття нотаріальною діяльністю.
Спільним рішенням Міністерства юстиції Республіки Саха (Якутія) і нотаріальної палати для кандидата на посаду нотаріуса може бути встановлена ??стажування в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною практикою, строком до трьох років.
Порядок проходження стажування визначається Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія) спільно з нотаріальною палатою.
При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси мають рівні права і несуть однакові обов'язки незалежно від того, чи працюють вони в державній нотаріальній конторі або займаються приватною практикою. Оформлені нотаріусами документи мають однакову юридичну силу.
Нотаріус, який займається приватною практикою, повинен бути членом нотаріальної палати.
Стаття 3. Ліцензія на право заняття нотаріальною діяльністю
Нотаріальної діяльністю відповідно до цього Закону має право займатися громадянин Республіки Саха (Якутія), який отримав ліцензію на право заняття цією діяльністю. Дана вимога не поширюється на посадових осіб, зазначених у частині 3 статті 1 цього Закону.
Ліцензія на право заняття нотаріальною діяльністю (далі по тексту - ліцензія) видається Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія) протягом місяця після складання кваліфікаційного іспиту на підставі рішення кваліфікаційної комісії.
Порядок видачі ліцензії встановлюється Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія). Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена до суду протягом місяця з дня отримання рішення органу юстиції.
Нотаріусам, працюють у державних нотаріальних конторах, які мають вищу освіту, ліцензії на право заняття нотаріальною діяльністю видаються без складання кваліфікаційного іспиту безкоштовно.
Громадянин, який отримав ліцензію, але не приступив до роботи на посаді нотаріуса протягом трьох років, допускається до посади нотаріуса тільки після повторної здачі кваліфікаційного іспиту.
При видачі ліцензії на заняття приватною нотаріальною практикою повинно враховуватися забезпечення нотаріуса виробничими приміщеннями та іншими умовами для роботи.
Стаття 4. Кваліфікаційна комісія
Кваліфікаційна комісія утворюється при Міністерстві юстиції Республіки Саха (Якутія). Положення про кваліфікаційну комісію затверджується Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія).
Кваліфікаційна комісія приймає іспити в осіб, які претендують на право заняття нотаріальною діяльністю.
Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено зацікавленою особою в народний суд.
Стаття 5. Гарантії нотаріальної діяльності
Нотаріус неупереджений і незалежний у своїй діяльності і керується Конституцією Республіки Саха (Якутія), цим Законом, законодавчими актами Республіки Саха (Якутія), а також міжнародними договорами Прослуховування телефонних та інших розмов нотаріуса, а також виїмка його поштової кореспонденції може проводитися тільки по порушеній проти нього кримінальній справі і не інакше як за постановою прокурора Республіки Саха (Якутія).
Нотаріусу при виконанні службових обов'язків, а також особам, які працюють в нотаріальній конторі, забороняється розголошувати відомості, оголошувати документи, які стали їм відомі у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій, в тому числі і після складання повноважень або звільнення, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
Відомості (документи) про вчинені нотаріальні дії можуть видаватися тільки особам, від імені або за дорученням яких вчинялися ці дії.
На вимогу суду, Арбітражного суду, прокуратури, органів слідства довідки про вчинені конкретних нотаріальні дії видаються у зв'язку з знаходяться у їх провадженні кримінальними або цивільними справами, що мають безпосереднє відношення до даного нотаріальної дії.
Стаття 6. Обмеження в діяльності нотаріуса
Нотаріус не вправі займатися самостійною підприємницької та іншою діяльністю, крім нотаріальної, наукової, викладацької діяльності та діяльності з надання правових послуг.
Стаття 7. Державні нотаріальні контори
У Республіці Саха (Якутія) державні нотаріальні контори відкриваються і ліквідуються Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія) за погодженням з місцевими органами державної влади.
Нотаріуси, що працюють в державних нотаріальних конторах, є державними службовцями і на них поширюється законодавство про державну службу Республіки Саха (Якутія).
Державна нотаріальна контора є юридичною особою.
Стаття 8. Нотаріус, який займається приватною практикою
Нотаріус, який займається приватною практикою, вправі мати одну нотаріальну контору, відкривати у банку розрахунковий та інші рахунки, в тому числі валютний, мати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, наймати і звільняти працівників, розпоряджатися вступили доходом, виступати в суді, Арбітражному суді від свого імені та вчиняти інші дії, а також мати інші права та обов'язки, якими відповідно до чинного законодавства наділяються юридичні особи.
Нотаріус відповідає за своїми зобов'язаннями майном нотаріальної контори.
Нотаріус користується послугами системи державного соціального забезпечення, медичного та соціального страхування в порядку, встановленими законодавствами Республіки Саха (Якутія) і Російської Федерації.
Стаття 9. Нотаріальне діловодство
Нотаріальне діловодство здійснюється нотаріусами відповідно до правил, затверджених Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія) спільно з нотаріальною палатою.
Контроль за виконанням правил нотаріального діловодства нотаріусами, що працюють в державних конторах, здійснюється Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія), а щодо нотаріусів, що займаються приватною практикою, - Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія) і нотаріальної палатою.
Стаття 10. Мова нотаріального діловодства
Нотаріальне діловодство ведеться мовами, передбачених законодавством Республіки Саха (Якутія). Якщо звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не володіє мовою, на якому ведеться нотаріальне діловодство, тексти оформлених документів повинні бути перекладені їй нотаріусом або перекладачем.
Стаття 11. Особиста печатка, штампи і бланки нотаріуса
Нотаріус має особисту печатку із зображенням державного герба Республіки Саха (Якутія) зазначенням посади, прізвища та ініціалів нотаріуса і місця його знаходження або найменування державної нотаріальної контори, штампи посвідчувальних написів, особисті бланки або бланки державної нотаріальної контори.
Глава II. Порядок заснування та ліквідації посади нотаріуса
Стаття 12. Порядок заснування та ліквідації посади нотаріуса
Кількість нотаріусів, які працюють в державній нотаріальній конторі, визначається Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія).
Кількість нотаріусів, що займаються приватною практикою, - нотаріальною палатою. Звільнення нотаріуса, що працює в державній нотаріальній конторі, проводиться відповідно до законодавства про працю.
Нотаріус, який займається приватною практикою, складає повноваження за власним бажанням або звільняється від повноважень на підставі рішення суду про позбавлення його права займатися нотаріальною діяльністю у разі: - засудження нотаріуса за вчинення умисного злочину після вступу вироку суду в законну силу;
обмеження судом дієздатності або визнання нотаріуса, що займається приватною практикою, недієздатним;
за клопотанням нотаріальної палати за неодноразові (більше одного разу) порушення законодавства (в тому числі і цього Закону);
неможливість виконувати професійні обов'язки за станом здоров'я при наявності медичного висновку, а також в інших випадках, визначених законодавствами Республіки Саха (Якутія) і Російської Федерації.
Міністерство юстиції спільно з нотаріальною палатою приймають рішення про передачу документів, що зберігаються у нотаріуса, чия посада ліквідується, іншого нотаріуса.
У разі смерті або переходу нотаріуса, занімающегосячастной практикою на іншу роботу переважно еправо на полученіеліцензііна заняття нотаріальною деятельностьюполучаютего родичі чоловік, дружина, діти), отвечающіетребо-ваниям статті 2 настоящегоЗакона.
Позбавлення нотаріуса права займатися приватною нотаріальною діяльністю у зв'язку з порушенням законодавства застосовується судом протягом шести місяців з дня виявлення працівниками нотаріальної палати другого або наступних проступків нотаріуса за умови, якщо перший проступок нотаріуса був предметом обговорення нотаріальної палати і з дня цього обговорення до вчинення нового проступку не закінчився річний термін.
Стаття 13. Нотаріальний округ (територія діяльності нотаріуса, що працює в державній або приватній конторі)
Нотаріальний округ (територія діяльності нотаріуса, що працює в державній або приватній конторі) встановлюється відповідно до адміністративно-територіальним поділом Республіки Саха (Якутія) . У містах, що мають районний або інше адміністративний поділ, нотаріальним округом є вся територія відповідного міста чи району.
Територія діяльності державного нотаріуса може бути змінена рішенням Міністерства юстиції Республіки Саха (Якутія), а приватного нотаріуса
- спільним рішенням Міністерства юстиції Республіки Саха (Якутія) і нотаріальної палати .
Кожен громадянин для вчинення нотаріальної дії має право звернутися до будь-якого нотаріуса, за винятком випадків, передбачених статтею 36 цього Закону.
Вчинення нотаріусом нотаріальної дії за межами свого нотаріального округу не тягне за собою визнання недійсності цієї дії, за винятком випадків, визначених статтею 36 цього Закону
Нотаріус вправі виїхати в інший нотаріальний округ для посвідчення заповіту в разі тяжкої хвороби заповідача і відсутності в цей час нотаріуса. Нотаріус, який займається приватною практикою, має право відкривати нотаріальну контору з повідомленням про це Міністерства юстиції Республіки Саха (Якутія) і нотаріальної палати.
Стаття 14. Присяга нотаріуса
Нотаріус, вперше призначений на посаду, приносить присягу такого змісту: "Урочисто присягаю, що обов'язки нотаріуса виконуватиму відповідно до законом і совістю, зберігати професійну таємницю, в своїй поведінці керуватися принципами гуманності та поваги до людини ".
Глава III. Права, обов'язки і відповідальність нотаріуса
Стаття 15. Права нотаріуса
Нотаріус має право:
здійснювати передбачені цим Законом нотаріальні дії в інтересах фізичних і юридичних осіб, які звернулися до нього, за винятком випадків, коли місце вчинення нотаріальної дії визначено законодавством Республіки Саха (Якутія) або міжнародними договорами;
 складати проекти угод, заяв та інших документів, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з правових питань;
 витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій.
 Стаття 16. Обов'язки нотаріуса
 Нотаріус зобов'язаний надавати фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати їм права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій, з тим щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на
 шкоду.
 Нотаріус виконує свої обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги. Нотаріус зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, які стали йому відомі у зв'язку із здійсненням його професійної діяльності Суд може звільнити нотаріуса від обов'язку збереження таємниці, якщо проти нотаріуса порушено кримінальну справу у зв'язку з вчиненням нотаріальної дії.
 Нотаріус зобов'язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавствам Республіки Саха (Якутія) і Російської Федерації або міжнародним договорам.
 Нотаріус у випадках, передбачених законодавчими актами Російської Федерації та Республіки Саха (Якутія), зобов'язаний подати до податкового органу довідку про вартість майна, що переходить у власність громадян, і необхідну для обчислення податку з майна, що переходить у порядку спадкування або дарування.
 Стаття 17. Відповідальність нотаріуса
 Нотаріус, який займається приватною практикою, навмисне розголосили відомості про вчинену нотаріальну дію або вчинив нотаріальну дію, яка відповідає закону, зобов'язаний за рішенням суду відшкодувати заподіяну внаслідок цього шкоду. В інших випадках шкода відшкодовується нотаріусом, якщо таке відшкодування не може бути отримано в іншому порядку.
 У разі вчинення нотаріусом, що працює в державній нотаріальній конторі, дій, що суперечать законодавству Республіки Саха (Якутія), він несе відповідальність відповідно до законодавств Республіки Саха (Якутія) і Російської Федерації.
 Стаття 18. Страхування діяльності нотаріуса, що займається приватною практикою
 Нотаріус, який займається приватною практикою, зобов'язаний для відшкодування збитку, передбаченого статтею 17 цього Закону, укласти договір страхування своєї діяльності. Нотаріус не вправі приступити до виконання своїх обов'язків без укладання договору страхування і зобов'язаний зберегти його на весь термін виконання обов'язків нотаріуса.
 Мінімальна страхова сума встановлюється в стократному розмірі мінімальної місячної оплати праці, встановленої в Республіці Саха (Якутія).
 Страхування нотаріуса провадиться в обов'язковому порядку в страховій організації, утвореної при Міністерстві юстиції Республіки Саха (Якутія). Без наявності страхового поліса нотаріус не має права здійснювати свою діяльність.
 Глава IV. Стажер і помічник нотаріуса, порядок заміщення посади нотаріуса, що займається приватною практикою
 Стаття 19. Призначення стажиста і помічника нотаріуса
 Призначення стажиста і (або) помічника нотаріуса державної нотаріальної контори здійснюється Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія) на підставі трудового договору (контракту).
 Призначення стажиста і (або) помічника нотаріуса в приватній нотаріальній конторі здійснюється нотаріусом відповідно до законодавства про працю.
 Стажистом та (або) помічником нотаріуса можуть бути особи і не мають вищої юридичної освіти, але навчаються в юридичному вузі.
 Права та обов'язки стажиста і помічника нотаріуса визначаються трудовим договором.
 Стаття 20. Наділення повноваженнями особи, що заміщає нотаріуса, що займається приватною практикою
 Особа, що заміщає тимчасово відсутнього нотаріуса, наділяється повноваженнями нотаріуса нотаріальною палатою за пропозицією нотаріуса з числа помічників і стажистів нотаріальної контори або осіб, що відповідають вимогам статті 2 цього Закону, для виконання його обов'язків на період тимчасової відсутності.
 Наділення повноваженнями може бути здійснене наперед з визначенням випадків неможливості виконання нотаріусом службових обов'язків (відпустка, хвороба та інших поважних причин), які можуть виникнути протягом календарного року.
 Наділення повноваженнями особи, що заміщає тимчасово відсутнього нотаріуса, проводиться на підставі угоди, укладеної між нотаріусом та особою, що бажають виконувати обязанностінотаріуса
 Повноваження особи, що заміщає тимчасово відсутнього нотаріуса, починаються з моменту наділення правом вчинення нотаріальних дій та безпосереднього виконання службових обов'язків нотаріуса і закінчуються в момент здачі обов'язків нотаріуса.
 У разі, якщо нотаріус не може виконувати свої обов'язки більше тижня, він зобов'язаний сповістити про це Міністерство юстиції Республіки Саха (Якутія) і нотаріальну палату.
 У період виконання особою, що заміщає тимчасово відсутнього нотаріуса, обов'язків нотаріуса, нотаріус не вправі виконувати свої посадові обов'язки.
 Стаття 21. Оплата праці та відповідальність особи, що заміщає нотаріуса, що займається приватною практикою
 За виконання обов'язків нотаріуса особа, що заміщає тимчасово відсутнього нотаріуса, отримує грошову винагороду, обумовлене угодою.
 Відповідальність за шкоду, заподіяну діями особи, що заміщає тимчасово відсутнього нотаріуса, несе нотаріус.
 Нотаріус вправі пред'явити до особи, виконував його обов'язки і допустила порушення, регресний позов у ??розмірі понесенногоущерба
 Глава V. Діяльність нотаріусів
 Стаття 22. Оплата нотаріальних дій та інших послуг, що надаються нотаріусом
 За вчинення нотаріальних дій, складання проектів документів, видачу копій (дублікатів) документів і виконання технічної роботи нотаріус, який працює в державній нотаріальній конторі, стягує державне мито за ставками, встановленими відповідно до законодавств Республіки Саха (Якутія) і Російської Федерації, з урахуванням пільг для фізичних та юридичних осіб, передбачених цим законодавством.
 Суми надходжень від державного мита зараховують до місцевого бюджету.
 За виконання дій, що надаються нотаріусом, які займаються приватною практикою, тарифи стягуються за угодою нотаріуса і клієнта. Отримані кошти залишаються в розпорядженні нотаріуса
 При виїзді нотаріуса для вчинення нотаріальної дії поза місцем її роботи зацікавлені фізичні та юридичні особи відшкодовують йому фактичні, транспортні та інші витрати.
 Стаття 23. Фінансування нотаріальної діяльності
 Джерелом фінансування діяльності нотаріуса, що займається приватною практикою, є кошти, отримані ним за вчинення нотаріальних дій та надання послуг правового та технічного характеру, та інші надходження, що не суперечать законодавству.
 Нотаріус, який займається приватною практикою, має право відкривати розрахунковий та інші рахунки, в тому числі валютний, в будь-якому банку для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових та касових операцій.
 Державні нотаріальні контори утримуються за рахунок місцевого бюджету міст і районів Республіки Саха (Якутія).
 Стаття 24. Оподаткування доходу нотаріуса, що займається приватною діяльністю
 Дохід нотаріуса підлягає оподаткуванню за ставками, передбаченими законодавством Республіки Саха (Якутія) про прибутковий податок з фізичних осіб.
 Дохід нотаріуса не обкладається якими іншими податками та зборами, за винятком сплати відрахувань до Пенсійного фонду у встановлених законодавством Республіки Саха (Якутія) розмірах.
 Майно нотаріуса та майно нотаріальних палат не обкладається податком на майно підприємств.
 Не підлягають оподаткуванню прийняті від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору.
 Глава VI. Нотаріальна палата Стаття 25. Нотаріальна палата
 Нотаріальна палата є організацією, що представляє собою професійне об'єднання, засноване на обов'язковому членстві нотаріусів, що займаються приватною практикою.
 Членами нотаріальної палати можуть бути також особи, які отримали або бажають отримати ліцензію на право заняття нотаріальною діяльністю.
 Нотаріальна палата є юридичною особою і організує свою роботу на принципах самоврядування. Діяльність нотаріальної палати здійснюється відповідно до законодавства Республіки Саха (Якутія) і статутом.
 Нотаріальна палата може здійснювати підприємницьку діяльність в обсязі, необхідному для виконання її статутних завдань.
 Майно нотаріальної палати не обкладається податком на майно підприємств.
 Статут нотаріальної палати приймається зборами членів нотаріальної палати і реєструється в порядку, встановленому для реєстрації статутів громадських об'єднань.
 Стаття 26. Повноваження нотаріальної палати
 Повноваження нотаріальної палати визначаються цим Законом, а також статутом нотаріальної палати:
 нотаріальна палата представляє і захищає інтереси нотаріусів, надає їм допомогу і сприяння у розвитку приватної нотаріальної діяльності;
 організовує стажування осіб, які претендують на посаду нотаріуса, і підвищення професійної підготовки нотаріусів;
 відшкодовує витрати на експертизи, призначені судом у справах, пов'язаних з діяльністю нотаріусів;
 організовує страхування нотаріальної діяльності
 Стаття 27. Органи нотаріальної палати
 Вищим органом нотаріальної палати є збори членів нотаріальної палати. При голосуванні члени нотаріальної палати, які є нотаріусами, які займаються приватною практикою, мають право вирішального голосу, а помічники і стажисти нотаріуса - правом дорадчого голосу.
 Керують нотаріальною палатою обрані зборами членів нотаріальної палати правління і президент нотаріальної палати.
 Повноваження зборів членів нотаріальної палати регламентуються статутом нотаріальної палати.
 Стаття 28. Членські внески та інші платежі до нотаріальної палати
 Розмір членських внесків та інших платежів, необхідних для виконання нотаріальною палатою її функцій, визначає збори членів нотаріальної палати.
 Стаття 29. Обов'язок нотаріусів подавати відомості нотаріальній палаті
 Нотаріальна палата може витребувати від нотаріуса (особи, тимчасово заміняє відсутнього нотаріуса) уявлення, відомості про вчинені нотаріальні дії, інших документів, що стосуються його фінансово-господарської діяльності, а в необхідних випадках - особистих пояснень в нотаріальній палаті, в тому числі і з питань недотримання вимог професійної етики.
 Нотаріальна палата має права передавати отриману інформацію установам, що здійснюють страхування діяльності нотаріуса
 Посадові особи нотаріальної палати зобов'язані зберігати таємницю вчинення нотаріальних дій. За розголошення таємниці та заподіяння нотаріусу, що займається приватною практикою, збитку винні несуть відповідальність згідно з законодавствами Республіки Саха (Якутія) і Російської Федерації.
 Глава VII. Нагляд за законністю вчинення нотаріальних дій, контроль за діяльністю нотаріусів
 Стаття 30. Нагляд за законністю вчинення нотаріальних дій
 Нагляд за законністю вчинення нотаріусами нотаріальних дій з боку державних органів, прокуратури здійснюється відповідно до законів Російської Федерації та Республіки Саха (Якутія), визначальними правомочності цих органів.
 Відмова у вчиненні нотаріальної дії або скарги на неправильне вчинення нотаріальної дії оскаржується в судовому порядку.
 Стаття 31. Контроль за виконанням нотаріусами професійних обов'язків
 Контроль за виконанням професійних обов'язків нотаріусами, що працюють в державних нотаріальних конторах, здійснюється Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія), а за нотаріусами, що займаються приватною практикою, - нотаріальною палатою.
 Нотаріуси зобов'язані подавати посадовим особам, уполномоченнимна проведення перевірок сведеніяо документи, касающіесярасчетов з фізичним і юридичним особами.
 Відмова у вчиненні нотаріальної дії або неправильне вчинення нотаріальної дії оскаржуються в судовому порядку.
 РОЗДІЛ II.
 НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ ТА ПРАВИЛА ЇХ ВЧИНЕННЯ
 Глава VIII. Нотаріальні дії, що здійснюються нотаріусом та уповноваженими посадовими особами
 Стаття 32 Нотаріальні дії, що здійснюються нотаріусами, що займаються приватною практикою
 Нотаріуси, які займаються приватною практикою, вчиняють такі нотаріальні дії:
 посвідчують угоди;
 видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
 призначають і знімають заборони відчуження майна;
 свідчать можливість копій документів і виписок з них;
 засвідчують справжність підпису на документах;
 свідчать можливість перекладу документів з однієї мови на іншу;
 засвідчують факт знаходження громадянина в живих;
 засвідчують факт знаходження громадянина в певному місці;
 посвідчують тотожність громадянина з особою, зображеною на фотографії;
 посвідчують час пред'явлення документів:
 передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;
 приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
 вчиняють виконавчі підпису;
 вчиняють протести векселів;
 пред'являють чеки до платежу і посвідчують неоплату чеків;
 приймають на зберігання документи;
 вчиняють морські протести;
 забезпечують доказ.
 Законодавчими актами Російської Федерації та Республіки Саха (Якутія) можуть бути передбачені й інші нотаріальні дії.
 Стаття 33. Нотаріальні дії, що здійснюються нотаріусами, що працюють в державних нотаріальних конторах
 Нотаріуси, що працюють в державних нотаріальних конторах, вчиняють нотаріальні дії, передбачені статтею 35 цього Закону, а також видають свідоцтва про право на спадщину та вживають заходів до охорони спадкового майна.
 За відсутності нотаріальномокруге государственнойнотариальнойконторы вчинення названн^гхнотариальн^гхдействийпоручаетсясовместнымрешениемМини-стерства юстиції Республіки Саха (Якутія) і нотаріальнойпалати одному з нотаріусів, занимаюпщхсжастойпрактикой
 Свідоцтва про право власності в разі смерті одного з подружжя видається державною нотаріальною конторою, в компетенцію якої входить оформлення спадкових прав.
 Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами, органами представницької чи виконавчої влади
 У населеннихпунктах, де немає нотаріусів, посадовіособи органів місцевої ад-министрациисовершаютследующиенотариальныедействия:
 посвідчують заповіти;
 посвідчують довіреності;
 вживають заходів до охорони спадкового майна;
 засвідчують вірність копій документів і виписок з них;
 засвідчують справжність підпису на документах
 У необхідних випадках законодавствами Республіки Саха (Якутія) і Російської Федерації на зазначених посадових осіб може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій.
 Стаття 35. Порядок вчинення нотаріальних дій
 Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами встановлюється основами законодавства про нотаріат Російської Федерації, законодавством Республіки Саха (Якутія).
 Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевої адміністрації районів, міст, селищ, сіл, де немає нотаріусів, встановлюється інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій, яка затверджується Міністерством юстиції Республіки Саха (Якутія).
 <>
 Глава XXIV. Застосування нотаріусом норм міжнародного права. Міжнародні договори
 Стаття 102. Застосування норм міжнародного права
 Нотаріус відповідно до законодавств Республіки Саха (Якутія), Російської Федерації, міжнародними договорами застосовує норми міжнародного права.
 Нотаріус приймає документи, складені відповідно до вимог міжнародних договорів, а також здійснює посвідчувальні написи у формі, передбаченій законодавством інших держав, якщо це не суперечить законодавствам Республіки Саха (Якутія) і Російської Федерації
 <>
 Стаття 105. Зносини нотаріусів з іноземними органами юстиції
 Порядок зносин нотаріусів з іноземними органами юстиції визначає- ся законодавством Республіки Саха (Якутія) і міжнародними договорами. <>
 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Закон Республіки Саха (Якутія), прийнятий постановою Верховної Ради Республіки Саха (Якутія) від 19 травня 1993 року № 1494-XII"
 1.  2.1. Юридичні колізії: поняття, види, причини виникнення
    законодавства на рівні суб'єктів РФ розглядаються у взаємозв'язку з елементами правової системи Росії (див. Додаток 1.5.), то необхідно розглянути поняття правової системи як сукупності взаємопов'язаних і взаємодіючих правових явищ, що існують у країні. З питань елементів правової системи, віднесення правової системи Російської Федерації до якої правової сім'ї в
 2.  3.1. Реалізація способів вирішення колізій
    закону недійсним усувають колізію остаточно. Суди загальної юрисдикції та арбітражні суди також здійснюють нормоконтроль і визнають незаконними та нечинними нормативні правові акти. При дослідженні способів вирішення юридичних колізій у праві Російської Федерації учение93 підкреслюють провідну роль Конституційного Суду РФ, зростаюче значення конституційних (статутних)
 3.  Фактичні колізії (на основі рішень Конституційного Суду Російської Федерації і конституційних судів республік у складі Росії про визнання неконституційними нормативних правових актів)
    закон) Алтайського краю Конституція Республіки Алтай Постанова Конституційного Суха РФ від 1 лютого 1996р. № 3 * П Постанова Конституційного Суду РФ від IS січня 1996р. № 2-П Постанова Конституційного Суду РФ від 10 грудня 1997р. Xt \ 94 \ Постанова Конституційного Суду РФ від 7 червня 2000р. & 10-П Необхідність згоди законодавчого (представницького) органу державної вддгщ
 4.  § 3. Конституційно-правові засоби забезпечення єдності правової системи Російської Федерації
    законодавству нормативно-правових актів органів влади суб'єктів Російської Федерації включає в себе три елементи: - перший з них передбачає наявність законів та інших правових актів, що регулюють діяльність органів влади суб'єктів Російської Федерації, їх службовців, визначають їх права та обов'язки; - другим елементом є організаційно -правовий механізм. Він включає
 5.  Джерела нотаріального права
    закону будується переважно виходячи з аксіоми - не читав, але маю свою думку. У регіонах тільки стали "вбирати" Конституцію, а деякі представники політичної еліти вже говорять про її зміну. Подібний аспект також необхідно враховувати при проведенні будь-яких реформ. Типологію правових актів можна представити таким чином: Конституція Російської Федерації. Федеральне
 6.  Гарантії нотаріальної діяльності
    законодавства РФ про нотаріат прямо передбачає, що нотаріус - це не підприємець, який надає специфічні послуги, а захисник прав і законних інтересів суб'єктів цивільних правовідносин: "Нотаріат в Російській Федерації покликаний забезпечувати відповідно до Конституції РФ, Конституціями республік у складі РФ, справжніми Основами захист прав і законних інтересів громадян і
 7.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ джерел
    закон від 21 липня 1994 р. № 1-ФКЗ Н Відомості Верховної Ради Федерации1. - 1994. - № 13. - Ст. 1447.; Із змін. СЗ РФ. - 2001. - № 7. - Ст. 607.; - 2001. - № 51. - Ст. 4824. 1.1.3. Про судову систему Російської Федерації: Федер. конституц. закон від 31 грудня 1996 р. № 1-ФКЗ / / СЗ РФ. - 1997. - № 1. - Ст. 1.; Із змін. СЗ РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4825. 1.1.4. Про охорону навколишнього
 8.  Укази Президента Російської Федерації про призупинення дії актів органів виконавчої влади суб'єктів РФ.
    законів, яким суперечать акти органів виконавчої влади суб'єктів РФ 1. Указ Президента РФ від 7 лютого 2001 р. N 132 "Про зупинення дії Указу Президента Республіки Інгушетія від 22 квітня 2000 р. N 76" Про скасування Державного комітету Республіки Інгушетія по зв'язку "і постанови Уряду Республіки Інгушетія від 20 малий 2000 р. N 192 "Про заснування державного
 9.  § 3 Конституційно-правові основи організації та діяльності нотаріату
    законодавчих актів розгорнулася в Росії правової реформи були прийняті Основи законодавства РФ про нотаріат. Принципове значення для становлення нотаріату в Росії на сучасному етапі мають положення нині діючої Конституції Російської Федерації, ст. 35 якої визначає, що право приватної власності охороняється законом, і кожен має право мати майно у власності,
 10.  Нормативні правові акти
    законодавства Російської Федерації про нотаріат / / Збори законодавства РФ. 1998. № 22. 2. Визначення Конституційного Суду РФ від 4 березня 1999 р. № 36-0 за запитом Калінінського федерального районного суду міста Санкт-Петербурга про перевірку конституційності частини четвертої статті 22 Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат / / Вісник Конституційного Суду РФ. 1999. №
 11.  § 2. Система органів державної влади, покликаних вирішувати протиріччя між федеральним законодавством і законодавством суб'єктів Російської Федерації
    законодавством. У Російській Федерації склалася багаторівнева система федеральних органів, у функції яких входить забезпечення відповідності Конституції Російської Федерації, федеральним законам основних законів, законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Федерації. У цю систему входять: окремі підрозділи Адміністрації Президента Російської Федерації (Головне контрольне
 12.  § 4. Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб у сфері нормотворчості
    законодавча СНС гема діє тільки через діяльність людей. Потто збої в поведінці людей, органів, організацій ведуть до збоїв в законодавчій системі. У таких умовах забезпечення єдності законодавчої системи неможливо без введення та застосування спеціальних заходів відповідальності, що мають цілі охорону законодавчої системи. У теорії держави і вдачі поширеним є